Perbezaan konsep tamadun islam dan tamadun barat

Dunia sekarang sangat menghajatkan satu tamadun yang dapat menghubungkan langit dan bumi di mana nilai-nilai rabbani serta kepentingan kemanusiaan saling bersangkutan, antara akal fikiran dan hati yang beriman saling melengkapi di dalamnya.

Perkataan umran bermaksud segolongan penduduk yang menetap dalam suatu kawasan yang makmur dan selamat, berbeza daripada suatu keadaan yang kering tandus dan terbiar. Menurut Islam, akal dan wahyu adalah dua bukti di antara bukti-bukti ketuhanan yang saling tidak bertentangan dan berlawanan.

Fenomena yang paling menonjol dalam Islam adalah perkaitan antara ilmu dan iman. Science is the momentous contribution of Arab Civilization to the modern world … It was not science only which brought Europe back to life.

Sebaliknya, interaksi yang negatif menimbulkan konflik dan perang yang akan merugikan tamadun tersebut. Arnold Toynbee — Tamadun merupakan sejenis kebudayaan yang berkembang di kota. Berdasarkan definisi yang diberikan oleh tokoh-tokoh daripada kedua-dua tradisi pemikiran ini, maka terdapat perbezaan ketara antara kedua-duanya iaitu tamadun Islam berpaksikan agama sebagai asas pembinaan tamadun, sebaliknya tamadun Barat walaupun ada unsur agama dan moral sebagai elemen kebudayaan, namun paksinya adalah kebendaan atau material.

Tamadun barat Bagaimana pula konsep tamadun Barat? Sejarah Eropah menjadi saksi pada abad pertengahan peristiwa penghapusan yang mengerikan terhadap para ilmuan di Mahkamah Taftisy dan sebagainya.

Tamadun Barat pula pada zaman sekarang berdiri di atas asas-asas pemikiran yang jauh menjalar akar umbinya hingga ke zaman Yunan dan Rom. Dalam sejarah gareja Barat sepanjang abad pertengahan, tersebar pemikiran bahawa akal adalah bertentangan dengan wahyu, ilmu pengetahuan adalah musuh agama, pemikiran adalah lawan keimanan, dan hokum syariah adalah lawan bagi hikmah.

Dari sini ulama mengambil kesimpulan bahawa tidak ada pertentangan antara kebenaran wahyu dan akal sihat. Haas dan Lecky Tamadun Eropah adalah berakar umbikan tamadun Yunani dan tamadun Rom yang bermatlamatkan kebendaan semata-mata.

Tamadun barat juga ada pandangan yang tersendiri menurut tokoh-tokoh Barat. Antara pandangan ilmiah tentang konsep tamadun Islam adalah seperti berikut: Yang dimaksudkan ialah aliran pemikiran yang hanya mempercayai sesuatu yang ada kaitannya dengan material semata-mata.

Ilmu pengetahuan bagi masyarakat Muslim adalah satu fardhu kifayah yang mana individunya akan berdosa jika sebahagian ahli masyarakat tersebut tidak melakukan kewajipan ini untuk memenuhi keperluan yang dihajatkan oleh masyarakat di dalam semua bidang sivil mahupun ketenteraan.

Para ulama Islam menganggapnya sebagai metode Qurani. Jasad bagi tamadun tergambar pada kemajuan-kemajuan materialnya berupa pembangunan, industri perkilangan, peralatan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemakmuran hidup dan kesenangan serta perhiasan kehidupan duniawi.

Dengan itu, tamadun beerti suatu fenomena perubahan daripada corak kehidupan yang mundur dan liar kepada corak kehidupan yang maju, yang berpusat di kota atau bandar. Ibn Khaldun H — H Tamadun ialah pembangunan bandar yang subur dan makmur dengan pencapaian yang tinggi dalam pelbagai bidang ekonomi, politik, sosial, seni bina termasuk bidang sains seperti aritmetik, algebra, geometri, kimia, perubatan serta puisi dan pengajian Islam.

Tamadun Barat dengan dua alirannya iaitu Kapitalisme dan Komunisme, keduanya adalah dari satu sumber yang sama, iaitu pohon yang terlaknat dalam al-Quran, Taurat dan Injil iaitu pohon materialisme pragmatis.

Interaksi negatif Lumrah kehidupan manusia ada yang baik dan ada yang buruk. Memberi tafsiran terhadap alam semesta, ilmu pengetahuan dan tingkah laku dengan pemahaman materialisme. Tempatnya adalah di hati yang berada dalam dirinya. Kesimpulannya, interaksi antara sesebuah tamadun berlaku kerana terdapat sikap terbuka dalam menerima dan menilai apa yang baik dan buruk.

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh tokoh-tokoh daripada kedua-dua tradisi pemikiran ini, maka terdapat perbezaan ketara antara kedua-duanya iaitu tamadun Islam berpaksikan agama sebagai asas pembinaan tamadun, sebaliknya tamadun Barat walaupun ada unsur agama dan moral sebagai elemen kebudayaan, namun paksinya adalah kebendaan atau material.

Oleh itu, kita dapati wahyu menghormati akal dan mengajak untuk menajamkan fungsinya.

Agama menurut pandangan Barat adalah hubungan antara manusia dan Tuhannya. Namun setiap tamadun mempunyai pencapaianpencapaian serta keunikan yang tersendiri. Cuba fahami dan baca dengan teliti perbezaan antara tamadun Islam dengan tamadun Barat.

Berikut merupakan impak positif pertembungan tamadun Islam dengan tamadun yang lain. Anggapan tentang berlaku pertentangan antara keduanya adalah hasil pemahaman yang salah tentang apakah itu akal dan apakah itu agama. Bahkan gambaran mereka tempang, bercelaru dan bercampur dengan banyak khayalan yakni berimaginasi skeptical.

Syed Muhammad Naquib al-Attas — Tamadun merujuk kepada keadaan kehidupan insan yang telah mencapai taraf kehalusan tatasusila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakat. Tidak seperti dalam masyarakat lain di mana antara ilmu dan agama sering terjadi konflik yang menelan korban ramai di kalangan ilmuan dan pemikir.

Ia meliputi falsafah metafizik yakni yang di sebalik alam tabie dari sudut pensabitan dan penafian, falsafah akhlak dengan pelbagai alirannya juga falsafah sosial dengan pelbagai aliran, kumpulan dan cabangnya.

Interaksi positif Interaksi positif antara tamadun Islam dan tamadun lain telah berlaku seawal abad pertama dalam sejarah Islam lagi.Tamadun barat. Bagaimana pula konsep tamadun Barat? Tamadun barat juga ada pandangan yang tersendiri menurut tokoh-tokoh Barat.

Ikutlah pendapat mereka dengan teliti agar kita dapat menghargai dan membandingkannya dengan konsep tamadun Islam. Aug 10,  · Sebelum memahami konsep Tamadun Barat yang menjadi pencetus kepada konflik pemikiran kepada tamadun-tamadun yang lain, adalah lebih baik untuk kita arif mengenai konsep yang cuba ditimbulkan oleh Tamadun Islam terlebih dahulu.

Mar 02,  · Semua orang tahu tamadun Islam dan tamadun barat ada banyak perbezaannya. Di sini kami akan memberi beberapa perbezaan yang dapat.

Tamadun Islam dan Barat Sekular tidak tertumpu kepada kawasan tertentu spt China, India, Mesir Kuno dan lain lain. Permulaan killarney10mile.com di semenanjung Tanah Arab dan Tamadun Barat sekular pula di negara-negara Barat @ Eropah.

SUMBANGAN TAMADUN ISLAM DALAM BIDANG PERUBATAN Perubatan merupakan suatu bidang yang menjadi suatu bidang wajib yang berkembang seiring de PKK: Konsep & Prinsip Perkembangan Kanak-kanak KONSEP ASAS PERTUMBUHAN & PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Menurut Mok Soon Sang () lagi, perkembangan merupakan suatu proses berterusan d.

Mar 02,  · Pernahkah anda terfikir bagaimana kewujudan Tamadun Islam dan Tamadun Barat? Apakah perbezaan antara tamadun islam dan tamadun barat? Mungkin ramai yang tidak menyedari bahawa perbezaan kedua-dua tamadun ini begitu ketara.

Download
Perbezaan konsep tamadun islam dan tamadun barat
Rated 5/5 based on 8 review